Apie gaunančiųjų autorinį atlyginimą privalomąjį sveikatos draudimą Spausdinti El. paštas

Jei kūrybine veikla užsiimantiems gyventojams autorinis atlyginimas nėra išmokamas kiekvieną mėnesį ir tie asmenys nevykdo jokios kitos veiklos, dėl kurios atsirastų prievolė mokėti PSD įmokas kitoje draudžiamųjų asmenų kategorijoje (negauna su darbo santykiais susijusių pajamų, nepatenka į valstybės lėšomis draudžiamųjų kategoriją), tais mėnesiais, kuriais negaunama autorinio atlyginimo, privalomasis sveikatos draudimas nutrūksta – jis neturi tęstinumo.

Tam, kad taip neatsitiktų, dirbantiesiems tik pagal autorinę sutartį pirmiausia patariama išsiaiškinti, ar PSD už juos mokamas kiekvieną mėnesį. Jei taip nėra, už tuos mėnesius, kuriais nebuvo išmokėtas autorinis atlyginimas, sveikatos draudimo įmoką asmuo privalo mokėti pats savarankiškai į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Gyventojai, dirbantys pagal autorinę sutartį (išskyrus tuos, kurie dar gauna ir darbo užmokesčio pajamas arba yra draudžiami valstybės lėšomis), kas mėnesį moka 9 proc. nuo minimalios mėnesio algos (MMA) – šiuo metu tai yra 72 Lt. Tokiu atveju 6 proc. sumokama iš draudžiamojo pajamų ir 3 proc. – iš draudėjo lėšų. Pasibaigus kalendoriniams metams asmuo turi perskaičiuoti sumokėtas PSD įmokas: iš viso per metus jos turi sudaryti 9 proc. 12 MMA (864 Lt). Faktiškai sumokėtos PSD įmokų sumos ir mokėtinos PSD įmokų sumos skirtumą, jei toks susidaro, gyventojas turi sumokėti iki gegužės 1 d. Jei susidaro permoka, ją galima susigrąžinti deklaruojant pajamas.

Nustatant draustumą pagal PSD įmokas, asmuo, kuris iki autorinės sutarties pasirašymo nebuvo draustas, laikomas draustu nuo ketvirto mėnesio, jei prieš tai 3 mėnesius iš eilės už jį buvo mokamos arba jis pats mokėjo PSD įmokas, arba nuo tos dienos, kai jis sumokėjo 3 MMA dydžio įmoką ir einamojo mėnesio PSD įmoką.

Aukščiau išdėstyta PSD įmokų mokėjimo tvarka taip pat taikoma ir atlikėjams bei sportininkams (išskyrus asmenis, besiverčiančius atitinkama individualia veikla), kurie pajamas iš atlikėjo ar sporto veiklos gauna ne kiekvieną mėnesį, nevykdo jokios kitos veiklos, dėl kurios jiems atsirastų prievolė mokėti PSD įmokas kitoje draudžiamųjų asmenų kategorijoje. Tais mėnesiais, kuriais šie gyventojai negauna pajamų iš atlikėjo ar sporto veiklos, PSD įmokas moka savarankiškai.

Gaunančiųjų pajamas pagal autorinę sutartį, taip pat gaunančiųjų sporto, atlikėjo veiklos pajamas (išskyrus asmenis, kurie verčiasi atitinkama individualia veikla) PSD įmokas administruoja „Sodra“. Išsamesnė informacija www.sodra.lt.

 
Jūs esate čia: Pradžia Apie gaunančiųjų autorinį atlyginimą privalomąjį sveikatos draudimą