Pacientų slaugos skyriuje hospitalizacijos tvarka Spausdinti El. paštas

PATVIRTINTA:
VšĮ Druskininkų PSPC
direktoriaus 2017 m. kovo 7 d.
įsakymu Nr. V- 27

 

VŠĮ DRUSKININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MEDICININĖS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO SKYRIAUS PACIENTŲ HOSPITALIZAVIMO TVARKA

 

1. Pacientai, norintys gauti medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas VšĮ Druskininkų Pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau-PSPC) medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje (toliau – slaugos skyriuje), kreipiasi į savo šeimos gydytoją arba į slaugos skyrių tiesiogiai.
2. Į slaugos skyrių hospitalizuojami tik Vilniaus teritorinės ligonių kasos aprėptyje esančių teritorijų gyventojai.
3. Pacientai į slaugos skyrių hospitalizuojami, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytomis klinikinėmis indikacijomis, kai yra nustatyta galutinė diagnozė ir nereikalingas papildomas ištyrimas, o aukštesnio lygio specializuotas stacionarinis ar reabilitacinis gydymas netikslingas.
4 . Hospitalizacijai į slaugos skyrių pacientai registruojami elektroniniame „Ligonių planinės hospitalizacijos žurnale“.
5. Pacientus registruoti gali gydytojai, patys pacientai ar jų artimieji telefonu arba atvykus tiesiogiai. Tai galima padaryti PSPC sekretoriate arba medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje. Registraciją vykdo PSPC sekretorė arba medicininės slaugos skyriaus administratorė. Būtini šie duomenys: paciento vardas, pavardė, gimimo data, adresas, kontaktiniai telefonai, diagnozė, siunčianti gydymo įstaiga/gydytojas.
6. Atsilaisvinus vietai, pagal eiliškumą „Ligonių planinės hospitalizacijos žurnale“, informuojamas pacientas ar jo artimieji. Tai atlieka slaugos skyriaus administratorė nurodytais telefonais prieš 3-5 dienas.
7. Perkėlimą pacientų iš Druskininkų miesto ligoninės ar kitų stacionarų tolimesniam palaikomajam gydymui ir slaugai ir/ ar paliatyviajai pagalbai, derina pacientą perkeliantis gydytojas ir medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus vedėja.
8. Pirmumo tvarka hospitalizuojami:
- Druskininkų savivaldybės pirmines sveikatos priežiūros įstaigas pasirinkę gyventojai ;
- turintys indikacijas paliatyviajai pagalbai, sergantys onkologiniais susirgimais, pastoviai nuskausminami opioidais, su žarnų nepraeinamumu, didelio laipsnio išsekimu etc.;
- perkeliami iš aukštesnio lygio (II-III) stacionarų;
- vieniši pacientai nukreipti Druskininkų miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus.
9. Pacientų, kurių gydymas neapmokamas iš PSDF (mokasi patys arba už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal savivaldybės Tarybos pavirtintą įkainį) hospitalizacija turi būti iš anksto suderinta su įstaigos administracija ir medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus vedėja.
10. Hospitalizuojant į slaugos skyrių pacientas turi pateikti asmens dokumentą, gydytojo siuntimą (f 027a),  pensininko pažymėjimą, neįgaliojo pažymėjimą arba specialiųjų poreikių nustatymo pažymos kopiją.

Atnaujinta 2017, Kovas Trečiadienis 29 11:27
 
Jūs esate čia: Pradžia Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius Hospitalizavimo slaugos skyriuje tvarka