Pacientų slaugos skyriuje hospitalizacijos tvarka Spausdinti El. paštas

 

PATVIRTINTA:

VšĮ Druskininkų PSPC

direktoriaus 2018 m. liepos 23 d.

įsakymu Nr. V-48

 

 

VŠĮ DRUSKININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MEDICININĖS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO SKYRIAUS PACIENTŲ HOSPITALIZAVIMO TVARKA

 

1. Pacientai, norintys gauti medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas VšĮ Druskininkų Pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau-PSPC) medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje (toliau – slaugos skyriuje), kreipiasi į savo šeimos gydytoją.

2. Pacientai į slaugos skyrių hospitalizuojami, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytomis klinikinėmis indikacijomis, kai yra nustatyta galutinė diagnozė ir nereikalingas papildomas ištyrimas, o aukštesnio lygio specializuotas stacionarinis ar reabilitacinis gydymas netikslingas.

3. Hospitalizacijai į slaugos skyrių pacientai registruojami elektroniniame „Ligonių planinės hospitalizacijos žurnale“.

4. Pacientus registruoti gali gydytojai, patys pacientai, ar jų artimieji,  slaugos skyriaus vedėja, slaugos skyriaus  administratorė,  telefonu arba atvykus tiesiogiai. Tai galima padaryti PSPC sekretoriate. Registraciją vykdo PSPC sekretorė. Būtini šie duomenys: paciento vardas, pavardė, gimimo data, adresas, kontaktiniai telefonai, diagnozė, siunčianti gydymo įstaiga/gydytojas, elektroninis paštas.

5. Atsilaisvinus vietai, pagal eiliškumą „Ligonių planinės hospitalizacijos žurnale“, informuojamas pacientas ar jo artimieji. Tai atlieka slaugos skyriaus vedėja arba slaugos skyriaus administratorė, arba slaugos skyriaus gydytoja nurodytais telefonais.

6. Pacientų perkėlimą iš Druskininkų miesto ligoninės ar kitų stacionarinių ASPĮ tolimesniam palaikomajam gydymui ir slaugai ir/ ar paliatyviajai pagalbai į Druskininkų PSPC medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių, derina pacientą perkeliantis gydytojas ir medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus vedėja.

7. Pirmumo tvarka hospitalizuojami:

- Druskininkų savivaldybės pirmines sveikatos priežiūros įstaigas pasirinkę gyventojai ;

- turintys indikacijas paliatyviajai pagalbai, sergantys onkologiniais susirgimais, pastoviai nuskausminami opioidais, su žarnų nepraeinamumu, didelio laipsnio išsekimu etc.;

- perkeliami iš aukštesnio lygio (II-III) stacionarų;

- vieniši pacientai nukreipti Druskininkų miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus;

- Vilniaus teritorinės ligonių kasos aprėptyje esančių teritorijų gyventojai.

9. Pacientų, kurių gydymas neapmokamas iš PSDF (mokasi patys arba už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus įsakymu patvirtintus įkainius) hospitalizacija turi būti iš anksto suderinta su įstaigos administracija ir medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus vedėja.

10. Hospitalizuojant į slaugos skyrių pacientas turi pateikti asmens dokumentą, gydytojo siuntimą (f 027a), pensininko pažymėjimą, neįgaliojo pažymėjimą arba specialiųjų poreikių nustatymo pažymos kopiją.

 

Atnaujinta 2018, Rugsėjis Penktadienis 28 07:58
 
Jūs esate čia: Pradžia Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius Hospitalizavimo slaugos skyriuje tvarka