Projektas Spausdinti El. paštas

 

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina projektą Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-11-0002 „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų tuberkulioze sergantiems asmenims prieinamumo gerinimas Druskininkų savivaldybėje (toliau – Projektas), finansuojamą Europos socialinio fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei įstaigos nuosavomis lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 m. rugpjūčio 10 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 10 d.

Projekto vertė – 6 816,00 Eur, iš jų 5 793,60 Eur – Europos socialinio fondo lėšos, 511,20 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 511,20 Eur – VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro lėšos.

Projekto tikslas sumažinti Druskininkų savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.

Lietuva pasižymi vienu iš didžiausių sergamumu tuberkulioze Europos regione. Siekiant mažinti sergamumą tuberkulioze šalyje, visose savivaldybėse įgyvendinama tiesiogiai stebimo trumpo tuberkuliozės gydymo strategija, steigiami tiesiogiai stebimo tuberkuliozės gydymo kabinetai (toliau – DOTS kabinetas), į kuriuos atvyksta tuberkulioze sergantys pacientai išgerti vaistų. Pacientų skatinimui kiekvieną dieną atvykti į DOTS kabinetą ir išgerti vaistus tikslingos motyvacinės priemonės, įvertinant tai, jog didelei daliai tokių pacientų būdingas socialinis pobūdis.

Projektu numatomos investicijos į maisto talonų įsigijimą, kurie būtų skiriami Druskininkų savivaldybės pacientams, nustatytu periodiškumu nepertraukiamai atvykstantiems išgerti vaistų tiesiogiai stebimo tuberkuliozės trumpo gydymo metu, taip pat numatomas kelionės į DOTS kabinetą išlaidų kompensavimas pacientams.

Siekiami rezultataiprojekto veiklų įgyvendinimas sudarys prielaidas efektyviam tuberkuliozės gydymui, Druskininkų savivaldybės gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo tuberkuliozės mažinimui bei leis išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.

Projekto tiesioginę naudą pajus tuberkulioze sergantys Druskininkų savivaldybės pacientai, kuriems nustatyta tvarka gydytojas pulmonologas paskyrė ambulatorinį tiesiogiai stebimą trumpo gydymo kursą.

 

 


Projektas

 

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-11-0007 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas Druskininkų savivaldybėje“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei nuosavomis VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. kovo 5 d.

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. liepos 31 d.

Projekto vertė – 163 532,00 Eur, iš jų 139 002,00 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 12 265,00 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 12 265,00 Eur nuosavos pareiškėjo lėšos.

Projekto tikslas pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Druskininkų savivaldybės tikslinėms gyventojų grupėms.

Senėjant visuomenei auga sergančiųjų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis vyresnio gyventojų skaičius bei pacientų apsilankymų skaičius sveikatos priežiūros įstaigoje, neįgaliųjų asmenų skaičius išlieka pakankamai didelis, taip pat įstaigos nudėvėta ir/ar nepakankama esama infrastruktūra šiuo metu nesudaro sąlygų efektyviai vykdyti ligų profilaktiką ir kontrolę, todėl pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms, kaip neįgalieji, vaikai, vyresnio amžiaus asmenys (55 m. ir vyresni), asmenys, priklausomi nuo opioidų bei sergantys tuberkulioze, dėl jų specialiųjų poreikių ir įstaigos nepakankamos esamos infrastruktūros neužtikrinama teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas. Siekiant geresnės Druskininkų savivaldybės gyventojų sveikatos, efektyviai vykdyti ligų prevenciją ir kontrolę, užtikrinti šių gyventojų  poreikius gauti kokybiškas ir prieinamas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reikalinga prisitaikyti ir investuoti į pokyčius.

Projekto metu numatomos investicijos į  poliklinikos patalpų remontą, pritaikymą neįgaliesiems, pakaitinio gydymo metadonu bei DOTS kabinetų infrastruktūros tobulinimą, medicinos ir kitos įrangos bei tikslinių transporto priemonių įsigijimą, kas sudarys sąlygas pagerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą bei sumažinti tarp skirtingų gyventojų grupių egzistuojančius sveikatos netolygumus.

Tikimasi, jog projekto naudą pajus ne mažiau kaip 8 tūkst. Druskininkų savivaldybės tikslinės grupės asmenų.

Atnaujinta 2019, Balandis Trečiadienis 03 09:57
 
Jūs esate čia: Pradžia Vykdomi projektai